Mitt Europa

Åsgård har fått stöd från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbyggdsutveckling för att bygga en ny modern Fårstall med utomhusliknande miljö och med en besöksveranda där besökare kan få mer kunskap och närhet till djuren och produktionen i samband med ett besök i Gårdsbutiken.
Syftet med investeringen är att ge djuren en bra stallmiljö under vinterhavåret och en bra arbetsmiljö för oss som sköter djuren.
Investeringen skall också öka företagets lönsamhet och konkurrenskraft genom expansion.